Една от най-важните стъпки при планирането е фокусът върху истинс"/> Една от най-важните стъпки при планирането е фокусът върху истинс"/>

АБВ на планирането Какво представлява азбучният метод на планирането и как да го прилагаме

Една от най-важните стъпки при планирането е фокусът върху истински важните неща. Навикът да набелязвате ключови приоритети и да ги изпълнявате максимално бързо и качествено е от по-голямо значение за успеха, от което и да е друго качество или талант. Един последователен и целеустремен човек е далеч по-вероятно да успее от всеки гении, който просто прави планове, но не ги следва.

Един от хората синтезирал най-добрите идеи за управление на времето е Брайън Трейси, който смята, че ако първото нещо, което прави човек сутрин, е да изяде една жаба, то той ще може да прекара деня с чувство на задоволство от това, че най-лошото е зад гърба му. Същият подход Трейси отнася и към планирането, жабата е най-трудната и неприятна задача, но често именно тази с най-голямо значение за изпълнение на целта.

За да не се загубите в блато от жаби и попови лъжички и успешно да разпознавате най-големите жаби ще ви помогне азбучният метод на планирането. Макар и проста, тази техника е изключително ефективна и помага за повишаване на продуктивността. Вижте как:

Първо съставете списък на всичко, което трябва да свършите през настоящия ден, месец или седмица, след което пред всяка задача поставете буква, обозначаваща степента и на важност.

С буквата А се отбелязват най-важните задачи, които трябва да се приключат в срок на всяка цена, а изпълнението им би довело до сериозни последици, положителни, ако ги изпълните и отрицателни, ако пропуснете. Възможно е да имате повече задачи от типа А, които обаче са с различна степен на важност, в такъв случай ти маркирайте с А-1, А-2, А-3 и т.н.

С буква Б се отбелязват задачите, които трябва да се изпълнят, но не са от решаващ характери. При неизпълнението на някоя задача от тази категория, може да има недоволни, но това няма да ви повлияе. Важно правило е да не започвате задачи от категория Б, ако още имате незавършени задачи с А.

Задачите с В е добре да завършите, но и да не се случи това няма да има никакви последствия.

Към Г спадат задачите, които може да делегирате на друг и да поискате помощ при изпълнението им.

Тип Д може да изоставите. Това са неща, които изобщо не са важни или някога са били, но вече нямат никакво значение нито за вас, нито за когото и да било.

Силата на азбучния метод се крие в неговата простота, но висока резултатност. Самия акт на определяне и записване на задачите отключва енергията и приканва към действие, а когато приоритизирането се превърне в навик ще спрете пилеенето на време и постоянното отлагане.

Опитайте азбучния метод при изпълнение на ежедневните си задачи се убедете в неговата ефективност, след което може да го прилагате и към дългосрочното месечно или годишно планиране.

Ако статията ви е харесала – споделете я с приятел.

планиране, продуктивност, планер, как планирам, продуктивност, мотивация, дизайнерски планер, органайзер